010-252 84 00

GDPR

Scroll

MultCons integritetspolicy

Integritet är viktigt – därför är vi på MultCon mån om att Du ska känna Dig trygg med hur och varför vi samlar in och använder Dina personuppgifter och på vilket sätt vi skyddar dem.

 

Hur samlar vi in uppgifter? 

MultCon samlar i första hand in personuppgifter som Du valt att lämna till bolaget i samband med offertförfrågan, avtalsskrivande, kontakt via e-post, telefon, hemsida, sociala medier etc. Exempel på personuppgifter som MultCon samlar in är namn, adress, telefonnummer och personnummer.

 

Varför samlar vi in uppgifter?

Vid beställningar eller förfrågan från kund efterfrågas information för att kunna behandla kunds begäran t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller andra personuppgifter. MultCon använder endast personuppgifterna för att uppfylla det aktuella ändamålet. Uppgifterna kan komma att lämnas vidare till samarbetspartners då en samarbetspartner engagerats i begäran från kund, men kommer i övrigt inte att lämnas ut till annan. I varje sammanhang där du lämnar får du mer specificerad information och lämnar ditt samtycke till hur dina personuppgifter behandlas.

 

Hur skyddar vi de insamlade uppgifterna?

MultCon har vidtagit tekniska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, samt mot ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, liksom mot varje annat slag av otillåten behandling.

 

Kundeftervård och marknadsföringssyfte

Efter ett avslutat projekt kan kund komma att få en kvalitetsenkät från MultCon som ett led i att säkerställa nöjda kunder och för att kunna fortsätta att utvecklas och få regelbunden feedback på framförallt utfört arbete och bemötande. En lämnad mailadress kan komma att nyttjas för visst marknadsföringssyfte om inte kund motsätter sig detta.

 

Dina rättigheter

Du har en gång per kalenderår rätt att få besked om vilka personuppgifter som MultCon har registrerade om dig. Förfrågan skickas skriftligt undertecknad till info@multcon.se

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som du tidigare lämnat, eller återkalla ett lämnat samtycke eller meddela att du inte önskar fortsatt information från MultCon. Dina personuppgifter kommer då att raderas så snart som möjligt.

För att kunna tillgodose dina önskemål ber vi dig att ange fullständiga uppgifter och också ange i vilket sammanhang du lämnat uppgifter till MultCon. Detta eftersom vi utan denna information

Länk till tredje part

På MultCons hemsida finns länkar till tredje parts webbplatser eller material publicerat hos tredje part. Detta finns där för informationssyfte. MultCon saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material och ansvarar därför inte heller för dess innehåll. MultCon ansvarar ej heller för eventuella skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

 

Länk till fullständig beskrivning av GDPR:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

 

Länk till fullständig beskrivning av PUL:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204

 

GDPR & Cookies. Multcon Multi Consulting AB (556930-7480) (Multcon) vill vara transparenta i hur vi arbetar och hur vi hanterar den information som vi via hemsidan samlar in om besökarna. Här berättar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter och cookies på vår webbplats, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig, som besökare.

 

Personuppgiftsansvarig

Multcon är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats. Det innebär att det är mitt ansvar att se till att du som besökare:

 1. Är medveten om varför och hur vi samlar in dina personuppgifter.
 2. Kan göra aktiva val att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter (vi behandlar inte dina personuppgifter utan ditt godkännande).
 3. Kan uppdatera sina uppgifter.
 4. Kan bli glömd ur systemet och att informationen vi behandlar om dig raderas.
 5. Kan få alla personuppgifter vi lagrar om dig utlämnade till dig.
 6. Kan begära att vi exporterar dina personuppgifter vid, exempelvis, byte av leverantör.
 7. Har dina personuppgifter i säkert förvar hos oss. Vi lämnar inte ut dem till tredje part utan att du informeras och uttryckligen godkänner hur och varför detta sker.

 

Personuppgifter och cookies

Till personuppgifter räknas allt som kan identifiera dig personligen; namn, adress, personnummer, e-mail osv. Vid sidan av personuppgifter finns även cookies. Cookies är små filer som skickas till din dator via webbläsaren (om du inte stängt av cookies) när du besöker en webbplats. Deras funktion är att samla information om hur en besökare använder en webbplats, ofta för att kunna erbjuda anpassat innehåll.

 

Hur hanterar vi cookies?

Cookies spåras med hjälp av trackers, med olika syften. I vårt fall handlar det enbart om att erbjuda besökaren en skräddarsydd upplevelse av vårat utbud. Vi använder följande trackers för att spåra och analysera cookies:

 • Google Analytics

 

Vilka cookies använder vi?

Här kan du se hur Google Analytics arbetar och sparar dina cookies: Google Analytics Cookie Policy

 

Hur länge lagrar vi cookies?

Vi lagrar cookies endast under så lång tid som det behövs för ändamålet. Dock max i ett år.

 

Så här tar du bort cookies i din webbläsare

Hur du raderar cookies ur din webbläsare beror på vilken du använder. Du hittar vägledning via webbläsarens egna gränssnitt, eller webbplats. Några vanliga webbläsare och hur du raderar cookies i dem (klicka för extern länk):

 

När lagrar vi personuppgifter?

Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt det. I annat fall lagras personuppgifter när du gör något av följande:

 • Du laddar ner en guide/Whitepaper eller annan fil via ett formulär på vår sida
 • Du startar en chatt
 • På annat sätt lämnar över personuppgifter till oss digitalt, exempelvis anmälan till utbildning/event/seminarium, via kontaktformulär som avser offert eller jobbansökan, eller andra typer av formulär eller fält där du självmant matar in personlig eller företagsinformation.
 • Gör ett köp eller godkänner en offert via hemsidan

 

Att ge/dra tillbaka medgivande

Vi börjar bara behandla dina personuppgifter och cookies efter att du godkänt hanteringen, samt syftet bakom hanteringen.

Du förhindrar vidare lagring av cookies samt radering av redan lagrade cookies via din webbläsare. Tillvägagångssättet varierar beroende på webbläsare så vi hänvisar dig till din webbläsares hjälpavsnitt för att hitta rätt väg.

Om du avregistrerar dig från utskick / mailutskick tas dina personuppgifter bort ur listan. Du kan också maila oss på info@multcon.se

 

Att uppdatera sina uppgifter

För att uppdatera dina personuppgifter behöver du bara maila oss på: info@multcon.se så löser vi det.

 

Att bli glömd

För att få dina uppgifter raderade ur våra system och register anmäler du det till oss på info@multcon.se

 

Att få dina uppgifter utlämnade och/eller exporterade

För att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och för att eventuellt exportera dem till en ny leverantör anmäler du detta till oss på info@multcon.se Vi skickar då snarast alla uppgifter vi har lagrade till dig.

 

Tredjepartsinformation

Vi säljer inte eller byter dina personuppgifter. Däremot använder vi oss av externa spårningssystem för att kunna följa upp marknadsåtgärder som ex: sökmotoroptimering, konverteringsspårning, (motsvarande eller liknande åtgärder) och det kan komma att tredjepartleverantörer ser (men ej lagrar, behandlar eller säljer vidare) dina lämnade uppgifter.

 

Klagomål

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på info@multcon.se Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål kan du istället framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, i Sverige för närvarande Datainspektionen (Datainspektionen).

Multcon

En till WordPress-webbplats